Data privacy beleid

Debaco Immobiliën bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.debaco.be en info@debaco.be Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van onze klanten voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, georganiseerde bezoeken, wettelijke rapportering naar opdrachtgevers en het verzenden van marketing mails in de vorm van gepersonaliseerde matching mailings).

 1. Welke gegevens registreren wij? Wij registreren, via "Contact" : uw naam en voornaam, adres, telefoon /gsm-nr en e-mailadres.
 2. Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens? We hebben uw persoonlijke gegevens nodig :
  • Om u eventueel te informeren over nieuwe panden
  • Om op uw verzoek te kunnen antwoorden
 3. Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens? Uw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen:
  • Toegang of wijziging door onbevoegden Onjuist gebruik of bekendmaking
  • Onwettige vernietiging of verlies door ongeval

Onze medewerkers van het kantoor, dewelke toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, zijn verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen. We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens? De zaakvoerder van Debaco Immobiliën bvba is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mail-adres: info@debaco.be

 2. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens? U kunt ons verzoeken om kosteloos, uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen, door een brief te sturen - met een kopie van uw identiteitskaart - naar onderstaand adres: Debaco Immobiliën bvba, Vonckstraat 3, 2270 Herenthout. Wij zullen u dan per kerende een kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben.

 3. Algemene informatie

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie: De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde «privacywet») recentelijk gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001. De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy .


Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.